Xuất xứ: Việt Nam 

Phiếu xuất kho

Giá bán:

30,000₫

Giá bìa:

30,000₫

Số lượng:

Phiếu nhập, xuất kho 1 liên giấy Pelure dày (80 tờ, 20 x 25cm)
popup

Số lượng:

Tổng tiền: