Ngày phát hành: 01/10/2019
Số trang: 200
Kích thước:15.5 x 23cm
NXB: NXB Hồng Đức

Phong trào minh tân ở Nam kỳ đầu thế kỷ XX

Tác giả:Phạm Phúc Vĩnh

Giá bán:

99,000₫

Giá bìa:

99,000₫

Số lượng:

Phong trào Minh Tân ở Nam kỳ mở đầu bằng việc kêu gọi người Việt thay đổi tư duy kinh tế trên báo Nông cổ mín đàm từ năm 1901 và bùng lên thành một phong trào yêu nước khi có sự kết nối với phong trào Đông Du, góp phần vào sự phát triển chung của phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ XX
popup

Số lượng:

Tổng tiền: