Ngày phát hành: 05/03/2020

Số trang: 548

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài chính

Tải đĩa CD theo sách tại đây.

Phương pháp định lượng trong nghiên cứu quản trị kinh doanh & quản lý kinh tế

Tác giả:Đinh Phi Hổ

Giá bán:

245,000₫

Giá bìa:

245,000₫

Số lượng:

Từ kinh nghiệm qua nhiều năm tích lũy, cũng như qua việc tham khảo các tài liệu quốc tế và kết quả nghiên cứu thực nghiệm gần đây tại Việt Nam, tác giả đã đúc kết các vấn đề để hinh thành cuốn sách chuyên khảo có tựa là Phương pháp định lượng trong nghiên cứu quản trị kinh doanh và quản lý kinh tế. Trong tác phẩm này, người đọc sẽ hiểu rõ bản chất của các nguyên tắc thống kê, kinh tế lượng và ứng dụng vào trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh và Quản lý kinh tế

popup

Số lượng:

Tổng tiền: