Ngày phát hành: 15/04/2011
Số trang: 428
Kích thước: 19x27cm
NXB: NXB Phương Đông

Phương pháp nghiên cứu định lượng & những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển - nông nghiệp

Giá bán:

248,000₫

Giá bìa:

248,000₫

Số lượng:

Phát triển kinh tế và nông nghiệp là những lĩnh vực rộng lớn, đa dạng cho nghiên cứu, nhất là ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển theo hướng bền vững. Trong nghiên cứu, để đi đến những kết luận từ những phát hiện đòi hỏi phải xác lập những luận cứ khoa học. Đây cũng là thách thức và thể hiện giá trị khoa học của các nhà nghiên cứu. Trong thực tiễn ở Việt Nam, một số công trình nghiên cứu, mặc dù có sự nỗ lực rất lớn nhưng vẫn còn lúng túng và chưa trình bày được phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế trong tiếp cận nghiên cứu, nhất là phương pháp nghiên cứu định lượng.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: