Ngày phát hành : Năm 2017
Số trang: 399
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Kinh Tế  TP.HCM

Phương pháp nghiên cứu kinh tế & viết luận văn thạc sĩ

Tác giả:PGS. TS. Đinh Phi Hổ

Giá bán:

164,000₫

Giá bìa:

164,000₫

Số lượng:

Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế là lĩnh vực trang bị cho người học những quan điểm, nhận thức, phương pháp và công cụ cần thiết để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học đúng phương pháp và có chất lượng. Vì vậy, lĩnh vực này đã được đưa vào giảng dạy tại bậc cao học và tiến sĩ trong các trường đại học khối ngành kinh tế và quản trị trong nhiều năm qua. Trên thế giới, tài liệu về phương pháp nghiên cứu rất phong phú, từ tổng quát đến chuyên sâu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tài liệu môn học này rất hạn chế cho người học viên cao học và nghiên cứu sinh.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: