Tài liệu tham khảo Practice Tests for Learners of Business English (Pre-intermediate) được biên soạn với mục đích là tài liệu hỗ trợ cho chương trình tiếng Anh chuyên ngành thương mại dùng để giảng dạy cho sinh viên năm thứ hai và năm thứ ba tại Khoa Kinh tế – Luật, Đại Học Quốc Gia – Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu cung cấp thêm cho giáo viên các bài tập thực hành trên lớp hoặc cho các bạn sinh viên có thể chủ động ôn tập để chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Anh cuối khóa.
####
 
Ngày phát hành: 2009

Số trang: 167

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Phương Đông

Practice Tests

Tác giả:Tập thể tác giả

Giá bán:

34,000₫

Giá bìa:

34,000₫

Số lượng:

Tài liệu tham khảo Practice Tests for Learners of Business English (Pre-intermediate) được biên soạn với mục đích là tài liệu hỗ trợ cho chương trình tiếng Anh chuyên ngành thương mại dùng để giảng dạy cho sinh viên năm thứ hai và năm thứ ba tại Khoa Kinh tế – Luật, Đại Học Quốc Gia – Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu cung cấp thêm cho giáo viên các bài tập thực hành trên lớp hoặc cho các bạn sinh viên có thể chủ động ôn tập để chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Anh cuối khóa.
####
 
Ngày phát hành: 2009

Số trang: 167

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Phương Đông

popup

Số lượng:

Tổng tiền: