Ngày xuất bản: T7-2008

Kích thước: 14.5x20.5

Số trang: 199

NXB: NXB Kinh tế quốc dân

Quan hệ quốc tế về môi trường

Tác giả:TS Trần Thanh Lâm

Giá bán:

24,000₫

Giá bìa:

24,000₫

Số lượng:

Chương 1: Khái quát quan hệ quốc tế về môi trường.
Chương 2: Chính sách môi trường ở một số quốc gia trên thế giới.
Chương 3: Phát triển kinh tế và vấn đề môi trường ở các quốc gia trên thế giới.
Chương 4: Môi trường toàn cầu.
Chương 5: Các công ước quốc tế về môi trường.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: