Số trang: 320
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Chính trị quốc gia

Quản lý nhà nước về truyền tin và truyền thông

Tác giả:TS. Lê Minh Toàn

Giá bán:

43,000₫

Giá bìa:

43,000₫

Số lượng:

 Chương I: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông; Chương II: Quản lý nhà nước về bưu chính; Chương III: Quản lý nhà nước về viễn thông;Chương IV: Quản lý Nhà nước về Internet; Chương V: Quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện; Chương VI: Quản lý nhà nước vềcông nghệ thông tin; Chương VII: Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hành chính.  
popup

Số lượng:

Tổng tiền: