Ngày phát hành: Năm 2006
Số trang: 279
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Lao Động Xã Hội

Quản lý thời gian quản lý

Tác giả:Nguyễn Văn Hà

Giá bán:

39,000₫

Giá bìa:

39,000₫

Số lượng:

Bạn có thể làm tăng giá trị của mỗi giờ đồng hồ làm việc :
Nếu công việc văn thư do bạn phụ trách nhiều hơn bình thường không ?
Nếu bạn có thể đoán trước chứ không phải chờ các quyết định của xếp và các quyết định của các bộ phận khác không ? Và nêu cấp dưới của bạn cũng có thể tiên đoán tương tự ?
popup

Số lượng:

Tổng tiền: