Ngày phát hành: 2012

Số trang: 376

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Phương Đông

Quản trị bán hàng ( Sales Management )

Tác giả:Bùi Văn Danh

Giá bán:

94,000₫

Giá bìa:

94,000₫

Số lượng:

Quản Trị Bán Hàng (Sales Management) đề cập các chủ đề quan trọng về quản trị kinh doanh – bán hàng, các kiến thức, kỹ năng và năng lực (Knowledge, Skills, and Abilities - KSAs), định hình một quản trị viên giỏi, các trải nghiệm và các kỹ thuật giúp quản trị viên thành công trong sự nghiệp kinh doanh, trong các tình huống kinh doanh trong nước và quốc tế.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: