Ngày phát hành: 2011

Số trang: 303

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Phương Đông

Quản trị chiến lược ( Bài tập và nghiên cứu tình huống )

Tác giả:Bùi Văn Danh

Giá bán:

82,000₫

Giá bìa:

82,000₫

Số lượng:

Quyển sách Quản trị chiến lược đã xuất bản và được sự quan tâm của các Sinh viên đại học, cao học, MBA cá nhà quản trị. Để đáp ứng nguyện vọng nghiên cứu sâu sắc về lý thuyết và áp dụng hiệu quả trong thực tiễn hoạch định và quản trị chiến lược, tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh môi trường vĩ mô và vi mô thay đổi nhanh chóng, sự cạnh tranh ngày càng mãnh liệu và quốc tế hóa

popup

Số lượng:

Tổng tiền: