Ngày phát hành: 

Số trang: 

Kích thước: 

NXB: NXB Kinh Tế TPHCM

 

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG – TẬP 2

Tác giả:Đinh Bá Hùng Anh

Giá bán:

159,000₫

Giá bìa:

159,000₫

Số lượng:

Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân loại nhưng có trụ cột chính là quản trị chuỗi cung ứng. Tài liệu này trình bày về quản trị chuỗi cung ứng với 11 chương trong đó Chương 1 giới thiệu các thành phần của một chuỗi cung ứng. Chương 2 giới thiệu chiến lược 6P để tiếp thị và vận hành chuỗi bán lẻ. Chương 3 hướng dẫn cách thức thiết kế và triển khai hoạt động quan hệ khách hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: