Ngày phát hành: Q2/2011

Số trang: 238

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn

Tác giả: Nguyễn Văn Dung

Giá bán:

65,000₫

Giá bìa:

65,000₫

Số lượng:

Quyển sách mong đợi sẽ cung cấp cho quý độc giả các phương pháp đánh giá dự án đầu tư khả thi, các phương pháp phân tích tính toán và quản trị chi phí trên cơ sở khoa học kinh tế, tài chính, các yếu tố định lượng (phương pháp NPV, IRR, ARR, thời gian hoàn vốn, dòng tiền mặt chiết khấu, phương pháp CVP (chi phí – sản lượng – lợi nhuận)...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: