Ngày phát hành: 5/2009

Số trang: 240

Kích thước: 16x24 cm

NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn

Tác giả: Nguyễn Văn Dung

Giá bán:

43,000₫

Giá bìa:

43,000₫

Số lượng:

Lĩnh vực dịch vụ (du lịch, nhà hàng khách sạn…) có tiềm năng phát triển rất lớn trong hiện tại và tương lai, đồng thời có sự cạnh tranh mạnh mẽ, nên dự án đầu tư kinh doanh phải được phân tích trên cơ sở khoa học, phân tích thị trường khách hàng, phân tích tài chính sâu (chi phí, tỉ lệ lợi nhuận, thời gian thu hồi vốn, rủi ro kinh doanh, rủi ro môi trường…) để dự án đầu tư khả thi, có khả năng sinh lợi theo kỳ vọng trong dài hạn.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: