Ngày phát hành: 10/2010

Số trang: 288

Kích thước: 16x24 cm

NXB: NXB Tài Chính

Quản trị dự án hiện đại

Tác giả:Nguyễn Văn Dung

Giá bán:

75,000₫

Giá bìa:

75,000₫

Số lượng:

Quyển sách này trình bày súc tích, cung cấp các khái niệm, các thực tiễn, các kỹ năng hiện đại, các tình huống thực tiễn, để có thể quản trị các dự án bản chất vốn năng động và phức tạp.

Sách dành cho sinh viên đại học, cao học ngành quản trị - Kinh tế - MBA - các Giám đốc dự án, Giám đốc điều hành, kỳ vọng đáp ứng phần nào quá trình nghiên cứu và con đường nghề nghiệp của quý độc giả quan tâm.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: