Ngày phát hành: Năm 2022

Số trang: 508

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài chính 

Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng

Tác giả:TS. Hà Minh Hiếu

Giá bán:

329,000₫

Giá bìa:

329,000₫

Số lượng:

Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng được hiểu là xuyên suốt quá trình sản xuất, phân phối lưu thông hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế. Đây là một công cụ hữu hiệu hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường. Với vai trò rất quan trọng và tác dụng to lớn của nó mà ngày nay trên thế giới logistics và chuỗi cung ứng đã trở nên phổ biến và rất phát triển, được các doanh nghiệp coi là một thứ vũ khí cạnh tranh mới hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh để doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong vận hành.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: