Ngày phát hành: Năm 2012
Số trang: 395
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Lao động 

Quản trị marketing

Tác giả:MBA Nguyễn Văn Dung

Giá bán:

96,000₫

Giá bìa:

96,000₫

Số lượng:

Thành công tài chính thường phụ thuộc vào năng lực marketing, marketing là một chức năng của tổ chức, là một tập các quá trình tạo lập, truyền thông, cung ứng giá trị cho khách hàng, và quản trị quan hệ khách hàng theo các phương thức tạo lợi ích cho tổ chức và các bên quan tâm, là nghệ thuật và khoa học chọn các thị trường mục tiêu, thu hút, duy trì khách hàng thông qua sáng tạo, cung ứng và truyền đạt giá trị ưu việt cho khách hàng. 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: