Ngày phát hành: Q1-2005

Số trang: 972

Kích thước: 19 x 27 cm

NXB: NXB Tài Chính

 

 

Quản trị ngân hàng thương mại

Tác giả: GS.TS Lê Văn Tư

Giá bán:

245,000₫

Giá bìa:

245,000₫

Số lượng:

Phần 1:Dẫn nhập

Phần 2: Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Phần 3: Quản trị kinh doanh ngân hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: