Cuốn giáo trình Quản trị Ngân hàng Thương mại, được biên soạn dựa trên yêu cầu học tập, nghiên cứu lĩnh vực quản trị kinh doanh trong ngân hàng thương mại. Với các nội dung phong phú, đi từ vấn đề tổng quan, đến các nội dung cụ thể trong Quản trị Ngân hàng như Quản trị nguồn Vốn, Quản trị Tài sản nợ, Quản trị Tài sản có, Quản trị Tài chính, Quản trị Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Quản trị Nhân lực..
####
Ngày phát hành: 20/10/2011
Số trang: 310
Kích thước: 16x24cm 
NXB: NXB Phương Đông
 

Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại ( TB lần 1 )

Tác giả:PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn

Giá bán:

75,000₫

Giá bìa:

75,000₫

Số lượng:

Cuốn giáo trình Quản trị Ngân hàng Thương mại, được biên soạn dựa trên yêu cầu học tập, nghiên cứu lĩnh vực quản trị kinh doanh trong ngân hàng thương mại. Với các nội dung phong phú, đi từ vấn đề tổng quan, đến các nội dung cụ thể trong Quản trị Ngân hàng như Quản trị nguồn Vốn, Quản trị Tài sản nợ, Quản trị Tài sản có, Quản trị Tài chính, Quản trị Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Quản trị Nhân lực..
####
Ngày phát hành: 20/10/2011
Số trang: 310
Kích thước: 16x24cm 
NXB: NXB Phương Đông
 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: