Ngày phát hành: Năm 2008
Số trang: 655
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Giao thông vận tải

Quản trị nguồn nhân lực

Tác giả:Hương Huy

Giá bán:

119,000₫

Giá bìa:

119,000₫

Số lượng:

Bạn đang quản lí nhân viên. Cách mà bạn điều phối trách nhiệm của nguồn nhân lực trong phạm vi quản lý của bạn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công việc. Rất nhiều hệ thống quản trị nguồn nhân lực không có phương pháp đo lường có hệ thống. Nhiều tổ chức không đánh giá hậu quả ngắn hạn hay dài hạn của các chương trình và hoạt động quản trị nguồn nhân lực của họ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: