Phần 1: Giới thiệu các nội dung cơ bản về quản trị nguồn nhân lực chiến lược, vai trò toàn cầu hóa của chính sách nguồn nhân lực, phân tích công việc, lập kế hoạc nguồn nhân lực và tuyển chọn nhân viên. Phần 2: Giới thiệu các nội dung về quản lý và đánh giá thành tích, huấn luyện và phát triển, khen thưởng và quản lý nguồn nhân lực. 
####
Ngày phát hành: Năm 2007
Số trang: 451
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Giao thông vận tải

Quản trị nguồn nhân lực

Tác giả: Biên dịch Hương Huy

Giá bán:

73,000₫

Giá bìa:

73,000₫

Số lượng:

Phần 1: Giới thiệu các nội dung cơ bản về quản trị nguồn nhân lực chiến lược, vai trò toàn cầu hóa của chính sách nguồn nhân lực, phân tích công việc, lập kế hoạc nguồn nhân lực và tuyển chọn nhân viên. Phần 2: Giới thiệu các nội dung về quản lý và đánh giá thành tích, huấn luyện và phát triển, khen thưởng và quản lý nguồn nhân lực. 
####
Ngày phát hành: Năm 2007
Số trang: 451
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Giao thông vận tải
popup

Số lượng:

Tổng tiền: