Ngày phát hành: 2006

Số trang: 500

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Lao Động Xã Hội

Quản trị tài chánh quốc tế trong thị trường toàn cầu

Tác giả:Dương Hữu Hạnh

Giá bán:

80,000₫

Giá bìa:

80,000₫

Số lượng:

Quản trị tài chánh quốc tế trong thị trường toàn cầu có 4 phần
Phần 1: Các nét căn bản về quản trị tài chánh quốc tế
Phần 2: Các thị trường và định chế tài chánh thế giới
Phần 3:
Phần 4: Quản trị tài chánh của xí nghiệp đa quốc gia
popup

Số lượng:

Tổng tiền: