Ngày phát hành: Quý III năm 2009

Số trang: 334

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Giao thông vận tải

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Tác giả: PGS. TS. Vũ Duy Hào

Giá bán:

60,000₫

Giá bìa:

60,000₫

Số lượng:

Phần 1: Lý luận chung về quản trị tài chính doanh nghiệp
Phần 2: Phân tích tài chính doanh nghiệp
Phần 3: Đàu tư dài hạn và dự toán vốn doanh nghiệp
popup

Số lượng:

Tổng tiền: