Ngày phát hành: 2022

Số trang: 703

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

Quản trị tài chính (Tái bản lần thứ 12)

Tác giả:Nguyễn Tấn Bình

Giá bán:

450,000₫

Giá bìa:

450,000₫

Số lượng:

Mục lục:
Chương 1: Đọc hiểu các báo cáo tài chính.
Chương 2: Đánh giá hiện trạng tài chính
...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: