Ngày phát hành: 2009

Số trang: 180

Kích thước: 13x19cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia

Quy định pháp luật về chính sách tiền lương, trợ cấp, phụ cấp mới

Tác giả:Nguyễn Duy Hùng

Giá bán:

21,000₫

Giá bìa:

21,000₫

Số lượng:

Để tiếp tục thực hiện chính sách pháp luật về tiền lương, tiền trợ cấp, phụ cấp mới đối với tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp, ..vv. Và các đối tượng hưởng chính sách xã hội; vừa qua, chính phủ và các bộ, ngành có liên quan đã ban hành các văn bản pháp luật hướng dẫn cách tính lương, trợ cấp, phụ cấp lương hàng tháng cho từng đối tượng cụ thể
popup

Số lượng:

Tổng tiền: