Ngày phát hành: 03/01/2012

Số trang: 223

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Phương Đông

Sách chuyên khảo chính sách phát triển nhà ở thương mại tại TP.HCM

Tác giả:GS.TS Dương Thị Bình Minh

Giá bán:

99,000₫

Giá bìa:

99,000₫

Số lượng:

Chương 1: Lý luận cơ bản về chính sách phát triển nhà ở thương mại

Chương 2: Thực trạng chính sách phát triển nhà ở thương mại tại TP. Hồ Chí Minh

Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển nhà ở thương mại TP. Hồ Chí Minh

popup

Số lượng:

Tổng tiền: