Năm xuất bản: Q3-2010

Số trang: 351

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

 

Sách chuyên khảo vai trò của thông tin kế toán

Tác giả:TS Nguyễn Xuân Hưng

Giá bán:

78,000₫

Giá bìa:

78,000₫

Số lượng:

Nội dung cuốn sách gồm các phần:

- Trình bày một số vấn đề lý luận liên quan đến thị trường chứng khoán và vai trò của thông tin kế toán

- Một số đánh giá về hoạt động của thị trường chứng khoán và vai trò của thông tin kế toán ở Việt Nam trong thời gian qua

- Kế toán công ty cổ phần

popup

Số lượng:

Tổng tiền: