Ngày phát hành: 2019

Số trang: 535

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tổng hợp TPHCM

Sài Gòn chợ lớn - Đời sống chính trị và xẫ hội

Tác giả:Nguyễn Đức Hiệp

Giá bán:

180,000₫

Giá bìa:

180,000₫

Số lượng:

Cuốn sách này có mục đích phác họa một hình ảnh về xã hội và chính trị ở Sài Gòn và Nam Kỳ từ năm 1925 đến năm 1945 phần lớn dựa trên những sự kiện, tư liệu, tin tức báo chí thời bấy giờ...Xã hội có những thay đổi đáng kể về nhận thức trong điều kiện kinh tế biến chuyển nhiều bất trắc cùng với sự ảnh hưởng của văn hóa và các trào lưu tư tưởng từ phương Tây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: