Ngày phát hành: 2019

Số trang: 126

Kích thước: 12.5 x 18.5cm

NXB: NXB Đà Nẵng

Sổ tay tiếng anh 7

Tác giả:Mai Lan Hương

Giá bán:

25,000₫

Giá bìa:

25,000₫

Số lượng:

I. Glossary (Bảng từ vựng): cung cấp tất cả các từ mới trong bài. Các từ đều được phiên âm theo hệ phiên âm quốc tế và cho nghĩa sát với nghĩa trong bài học.
II. Grammar (Ngữ pháp): giải thích rõ ràng và chi tiết các chủ điểm ngữ pháp trong từng đơn vị bài học.
III. Sentence Patterns (Mẫu câu): trình bày cách thành lập và cách sử dụng một số mẫu câu thông dụng.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: