Ngày phát hành: 01/03/2017
Số trang: 95
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Hồng Đức 

Sống an vui

Tác giả:Khangser Rinpoche

Giá bán:

42,000₫

Giá bìa:

42,000₫

Số lượng:

Cung cấp cho người đọc những kiến thức chi tiết về những diễn biến nội tâm, quyển sách nhỏ này giúp người đọc nhận ra những yếu tố để sống đời hạnh phúc như: Cần có động lực sống; Thấu hiểu quy luật tự nhiên; Kiểm soát lòng tham; Đối trị phiền não…. Tám yếu tố mà tác giả đề cập là bản thống kê tương đối đầy đủ nhu cầu để một con người có thể tìm được bình an trong tâm tưởng.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: