Ngày phát hành:02/02/2020
Số trang: 560
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến cách mạng tháng tám ( Tập 1 )

Tác giả:Trần Văn Giàu

Giá bán:

190,000₫

Giá bìa:

190,000₫

Số lượng:

Nho giáo chiếm hơn phần nửa tập Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước nhiệm vụ lịch sử. Phần của các tư tưởng khác ít hơn nhiều. Sở dĩ như vậy, vì dưới thời Nguyễn, Nho giáo là quốc giáo độc tôn, Nho giáo hay nói cho đúng hơn, những người theo Nho giáo triều đình chịu trách nhiệm chính trong việc mất nước.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: