Ngày phát hành: 02/02/2020
Số trang: 560
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến cách mạng tháng tám ( Tập 3 )

Tác giả:Trần Văn Giàu

Giá bán:

210,000₫

Giá bìa:

210,000₫

Số lượng:

Tập III được xây dựng dưới dạng lịch sử của phong trào cách mạng Việt Nam từ 1920 đến 1945. Ở đấy, các sự kiện, các giai đoạn lịch sử của phong trào cách mạng được nhìn ở góc độ tư tưởng là chính, lấy sự việc để trình bày và chứng minh tư tưởng, lấy tư tưởng làm đuốc rọi đường cho hành động cách mạng có ý thức càng ngày càng sâu và càng đúng
popup

Số lượng:

Tổng tiền: