Ngày phát hành: 

Số trang: 

Kích thước: 

NXB: NXB Tài Chính

500 Câu Giải Đáp Vướng Mắc Về Thuế (Tập 5)

Giá bán:

85,000₫

Giá bìa:

85,000₫

Số lượng:

Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ 2001 -2010, trong những năm qua Bộ tài chính - Tổng cục thuế đã đẩy mạnh cải cách hệ thống thuế cho phù hợp với tình hình đất nước và các cam kết quốc tế. Bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống chính sách thuế, từng bước áp dụng thống nhất, không phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế
popup

Số lượng:

Tổng tiền: