Ngày phát hành: Năm 2008
Số trang: 186
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Lao Động Xã Hội

Hệ thống bài tập và bài giải tài chính doanh nghiệp

Tác giả:TS.Bùi Hữu Phước

Giá bán:

35,000₫

Giá bìa:

35,000₫

Số lượng:

Sách bao gồm 4 phần:
Câu hỏi gợi ý thảo luận
Bài tập
Bài giải 
Bảng tính thừa số
popup

Số lượng:

Tổng tiền: