Năm xuất bản: Q4-2012

Số trang: 218

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Lao động

Tài chính doanh nghiệp căn bản tập 2

Tác giả:TS Đỗ Quang Trị

Giá bán:

50,000₫

Giá bìa:

50,000₫

Số lượng:

Để sản xuất kinh doanh, tất cả các doanh nghiệp đều phải sử dụng các nguồn lực trong và ngoài nước như nguồn nhân lực, tài lực, vật lực, công nghệ .v.v…; đặc biệt là nguồn tài chính. Một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả cao bao giờ cũng quan tâm đến tài chính. Do đó, môn học Tài chính doanh nghiệp là một môn học quan trọng đối với khối ngành kinh tế.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: