Ngày xuất bản: 07-2020

Số trang: 349

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Kinh Tế TPHCM

 

Tài chính vi mô ( chỉ số đánh giá và quan hệ tương tác )

Tác giả:Hà Văn Dương

Giá bán:

350,000₫

Giá bìa:

350,000₫

Số lượng:

Nội dung sách phân tích phân khúc thị trường của tài chính vi mô và các mô hình định lượng về mối quan hệ giữa các yếu tố tác động tới hoạt động tài chính vi mô:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VI MÔ Nội

PHẦN II. MÔ HÌNH ĐỊNH LƯỢNG TRONG TÀI CHÍNH VI MÔ

popup

Số lượng:

Tổng tiền: