Nhà xuất bản: NXB Kinh Tế TP.HCM

Ngày phát hành:06/2020

Số trang:: 350

Kích thước:: 16 x 24 cm

Tài chính vi mô ( hoạt động và mô hình định lượng )

Tác giả:Hà Văn Dương

Giá bán:

350,000₫

Giá bìa:

350,000₫

Số lượng:

PHẦN 1. CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VI MÔ

PHẦN 2. CÁC MỐI QUAN HỆ TƯƠNG TÁC TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VI MÔ

popup

Số lượng:

Tổng tiền: