Nhà xuất bản:: NXB Kinh Tế TP.HCM

Ngày phát hành:: 09/2019

Kích thước:: 16 x 24 cm

Số trang:: 382

Tài chính vi mô ( phát triển - hiệu quả - bền vững )

Tác giả:Hà Văn Dương

Giá bán:

350,000₫

Giá bìa:

350,000₫

Số lượng:

Tài chính vi mô là một trong những kênh tiếp cận dịch vụ tài chính cho người nghèo và thu nhập thấp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Để góp phần nghiên cứu và học tập về TCVM, việc biên soạn nội dung sách được tập hợp từ nhiều nguồn và kết quả nghiên cứu, tham luận tại các hội thảo về TCVM. Sách bao gồm 10 chương, trình bày chi tiết về các hoạt động, sản phẩm của TCVM, các loại hình tổ chức tài chính vi mô, các tiêu chí đánh giá sự hiệu quả và bền vững của hoạt động TCVM, các nhân tố tác động tới hoạt động và sự phát triển của TCVM, các quy định quản lý hoạt động TCVM tại Việt Nam và một số tiêu chuẩn tại các nước khác để người học và đọc giả thuận tiện áp dụng lý luận và phân tích về TCVM trong thực tiễn.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: