Ngày phát hành: Năm 2022
Số trang: 261
Kích thước: 19x26,5cm 
NXB: NXB Kinh tế TP.HCM 

Tài liệu học tập Kế toán tài chính

Tác giả:TS Nguyễn Thị Kim Cúc

Giá bán:

95,000₫

Giá bìa:

95,000₫

Số lượng:

Trong thời đại ngày nay Kế toán tài chính đã trở thành ngôn ngữ kinh doanh trong việc trình bày tình hình tài chính và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp. Bất cứ ai có quan tâm đến tình hình tài chính và sự thay đổi tình hình tài chính của doanh nghiệp đều phải có sự hiểu biết nhất định về Kế toán tài chính nhằm có thể đọc, hiểu và đánh giá một cách đúng đắn các thông tin kinh tế, tài chính trên các báo cáo tài chính mà các doanh nghiệp công bố hằng năm, từ đó có căn cứ để ra quyết định kinh tế của mình
popup

Số lượng:

Tổng tiền: