Mục tiêu:
Tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt Nam
Giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo nhiều cấp độ khác nhau.

####
Ngày phát hành: 2020

Số trang: 400

Kích thước: 19x26.5cm

NXB: NXB Kinh Tế TPHCM

Tài liệu học tập - Kế toán tài chính 3

Tác giả:Nguyễn Thị Kim Cúc

Giá bán:

198,000₫

Giá bìa:

198,000₫

Số lượng:

Mục tiêu:
Tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt Nam
Giúp cho người đọc nắm bắt được những kiến thức cơ bản về hệ thống kế toán trong các doanh nghiệp theo nhiều cấp độ khác nhau.

####
Ngày phát hành: 2020

Số trang: 400

Kích thước: 19x26.5cm

NXB: NXB Kinh Tế TPHCM

popup

Số lượng:

Tổng tiền: