Ngày phát hành: 8/12/2014

Số trang: 397

Kích thước: 13x20.5cm

NXB: NXB Trẻ

Tài trí làm giàu

Tác giả:Lewis Schiff

Giá bán:

111,000₫

Giá bìa:

111,000₫

Số lượng:

Bảy nguyên tắc tạo ra của cải được xác định trong cuốn sách này không chỉ tập trung vào việc làm giàu. Những nguyên tắc ấy nhắm vào tái tổ chức những cách thức phát triển sự nghiệp của ta cho phù hợp với thế giới ta sống ngày nay. Cuốn sách buộc người đọc phải sẵn sàng xem xét những tín điều xưa cũ bằng con mắt mới mẻ. Đây là ngưỡng đầu tiên bạn phải vượt qua để có thể đạt được đảm bảo tài chính trong nền kinh tế mới và dấu hiệu đầu tiên cho biết bạn sẽ thể hiện thế nào trên hành trình này.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: