Năm xuất bản: Q1-2010

Số trang: 126

Kích thước: 14.5x20.5cm

NXB: NXB Đại học quốc gia

Tài trợ tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tác giả:TS Trương Quang Thông

Giá bán:

27,000₫

Giá bìa:

27,000₫

Số lượng:

Gần đây, giới nghiên cứu trong nước đã triển khai một số đề tài nghiên cứu ở diện rộng về vấn đề tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), chẳng hạn cuộc điều tra năm 2005 tại hơn 60 tỉnh, thành của Cục Phát triển DN thuộc Bộ Kế hoạch-Đầu tư. Năm 2006, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cũng đã kết hợp với tổ chức Danida (Đan Mạch) triển khai một đề tài nghiên cứu tương tự. Các kết luận của các đề tài nghiên cứu nói trên gặp nhau ở những điểm chung như: chỉ có một tỷ lệ thấp các DNVVN (khoảng 30%) là có khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng; những nguyên nhân hạn chế việc tiếp cận nói trên là tiềm lực tài chính yếu, khả năng quản lý, hạn chế về công nghệ cũng như tính minh bạch trong các báo cáo tài chính mà các định chế tài chính ngân hàng rất quan tâm trong việc thẩm định năng lực trả nợ.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: