Ngày phát hành: Năm 2017
Số trang: 244 
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Hồng Đức - Hội luật gia VN

Tập bài giảng Đại cương văn hóa VN ( TB có bổ sung, sửa chữa )

Tác giả:Trường ĐH Luật TP. HCM

Giá bán:

61,000₫

Giá bìa:

61,000₫

Số lượng:

Chương 1: Khái niệm về văn hóa và văn hóa học, Chương 2: Khái quát về văn hóa Việt Nam, Chương 3: Đặc trưng văn hóa truyền thống Việt Nam, Chương 4: Văn hóa Việt Nam – thống nhất trong đa dạng, Chương 5: Văn hóa Việt Nam – từ truyền thống đến hiện đại
popup

Số lượng:

Tổng tiền: