Ngày phát hành: Năm 2021
Số trang: 280
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Hồng Đức

Tập bài giảng lý luận về pháp luật

Tác giả:Trường ĐH Luật TP. HCM

Giá bán:

49,000₫

Giá bìa:

49,000₫

Số lượng:

Nội dung cơ bản của tập bài giảng bao gồm các vấn đề lý luận về pháp luật như: nguồn gốc, bản chất của pháp luật, hình thức pháp luật, hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện và áp dụng pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý…
popup

Số lượng:

Tổng tiền: