Ngày phát hành: Năm 2006
Số trang: 87
Kích thước: 19x27cm
NXB: NXB Xây dựng 

Thi công cọc nhồi tường trong đất giếng chìm

Tác giả: Đặng Đình Minh

Giá bán:

18,000₫

Giá bìa:

18,000₫

Số lượng:

Cuốn sách " Thi công cọc nhồi - tường trong đất - giếng chìm giới thiệu các bạn biện pháp và trình tự thi công cọc nhồi, tường trong đất và giếng chìm. Mục đích giúp cho sinh viên các ngành xây dựng, cầu đường. thủy lợi nắm được trình tự thực hiện, phương pháp xử lý tính toán khi thi công cọc nhồi, tường trong đất và giếng chìm. Tài liệu còn giúp cho kỹ sư xây dựng tham khảo khi lập biện pháp thi công nền móng các công trình xây dựng 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: