Ngày phát hành: 20/09/2009
Số trang: 365
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Thanh Niên

Thị trường hối đoái

Tác giả: GS.TS Lê Văn Tư

Giá bán:

74,000₫

Giá bìa:

74,000₫

Số lượng:

Cuốn sách đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến thị trường hối đoái, từ các vấn đề cơ bản và đơn giản nhất đến các vấn đề phức tạp liên quan đến các nghiệp vụ hối đoái, kinh doanh tiền tệ và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh tiền tệ.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: