Ngày phát hành: Năm 2011

Số trang: 202

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Phương Đông

 

Thị trường tài chính

Tác giả:PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn

Giá bán:

56,000₫

Giá bìa:

56,000₫

Số lượng:

Khi nền kinh tế hàng hóa phát triển tới một trình độ nhất định, tất yếu sẽ hình thành các loại thị trường để phục vụ các nhu cầu của nền kinh tế. Trong các loại thị trường đó, thị trường tài chính vừa là thị trường cung ứng vốn phục vụ sự phát triển của nền kinh tế xã hội, vừa thúc đẩy chu chuyển vốn trong nền kinh tế để tạo hiệu quả tối đa cho mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội

popup

Số lượng:

Tổng tiền: