Ngày phát hành: 8/3/2019

Số trang: 400

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Hồng Đức

Thiếu tiền - Insufficient Funds

Tác giả:Thái Cẩm Hưng

Giá bán:

189,000₫

Giá bìa:

189,000₫

Số lượng:

Trên các phương tiện truyền thông ở Việt Nam ngày nay, từ “kiều hối” hoàn toàn không xa lạ gì với nhiều người. Nói một cách ngắn gọn, kiều hối là tiền do người dân định cư hay làm việc ở nước ngoài gửi về cho thân nhân ở trong nước. 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: