Ngày phát hành: 2006

Số trang: 295

Kích thước: 17x24cm

NXB: NXB Tài Chính

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tác giả:Bộ Tài Chính

Giá bán:

55,000₫

Giá bìa:

55,000₫

Số lượng:

Hệ Thống Văn Bản Pháp Luật – Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí:Trong những năm qua, cùng với quá trình cải cách hành chính, việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nà nước, tiền, tài sản Nà nước… là một trong những vấn đề được Nhà nước đặc biệt quan tâm.Để ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước cho phát triển kinh tế – xã hội, ngày 29/11/2005 Quốc hội đã thông qua Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
popup

Số lượng:

Tổng tiền: