Ngày phát hành: Năm 2012
Số trang: 399
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Lao động 

Thuế ( Tax )

Giá bán:

95,000₫

Giá bìa:

95,000₫

Số lượng:

Thuế ra đời gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nhà nước, Thuế là một trong các công cụ chủ yếu điều tiết vĩ mô nền kinh tế nhằm tái phân phối các nguồn lực, thu nhập và thành quả kinh tế cho các tầng lớp dân cư, các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, nhằm giúp nền kinh tế cho các tầng lớp dân cư được đối xử công bằng, tạo sự ổn định trong thu nhập, chi tiêu và đầu tư 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: